Radca prawny dla osób fizycznych
pomoc prawna w gminach: Dopiewo, Stęszew, Komorniki i Luboń oraz dla mieszkańców Poznania

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług dla osób fizycznych. Podstawowym zakresem działalności są sprawy z zakresu prawa cywilnego:

- odzyskiwanie wierzytelności,

- sprawy majątkowe,

- sprawy spadkowe.

Prowadzimy dla Państwa także sprawy rodzinne, takie jak rozwody, podziały majątku, czy o roszczenia alimentacyjne.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej opiniujemy i sporządzamy projekty umów, udzielamy bieżących porad i konsultacji.

Zajmujemy się sprawami z zakresu praw konsumenta (reklamacje z tytułu wad produktów czy nienależycie wykonanych usług), dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Kancelaria prowadzi też sprawy z zakresu prawa administracyjnego, od reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji po prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi.